تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - وضعیت آب در روستا
روستای سرسبز غریب محله
دوشنبه 12 مرداد 1388

وضعیت آب در روستا

دوشنبه 12 مرداد 1388

نوع مطلب :

امكانات بالقوه آب در مصارف ،‌آشامیدنی ،‌بهداشت وكشاورزی:

 منطقه كوهستانی به دلیل حاكمیت شرایط اقلیمی سرداز نزولات جوی كافی برخوردار است كه آبهای زیرزمینی هم عمدتا از همان نزولات جوی است كه به عمق زمین نفوذ كرده و به صورت چشمه سارها ،و چاههای عمیق و نیمه عمیق از آن خارج می شود و یا اینكه به طبقات زیرین  انتقال پیدا می كند . در روستای غریب محله و روستاهای اطراف آن هیچ چاه عمیق یا نیمه عمیق و همچنین قناتی و جود ندارد كه علت آن را كارشناسان و جود سازندهای آهك توده ای و وجود رود و سفره های زیرزمینی تشخیص دادند اما رودخانه ها و چشمه های دائمی بیشماری در آن وجود دارد كه تعداد آنها حدودا بالغ بر 15 چشمه می باشد كه به ذكر اسامی چشمه های موجود در روستا با نام محلی آن اشاره می كنیم :‌

بال تو چشمه ، اف چشمه ، كهو او (كبود آب ) ، گبرو باد چشمه ، تاریك چشمه ، خنك چشمه ، صحرا چشمه ، پمبول چشمه ،‌گلین گن ، دم دمی ( علت نامگذاری آن صدای آب است كه از ارتفاع بسیار بالا به پایین و با ضربه ای كه ایجاد می كند برخورددارد ) آسیاب پشت ،سنگ بن ،و پنج نو و....

از میان چشمه های نامبرده بال تو چشمه آب آشامیدنی و مصارف خانگی روستا را تامین می كند بدین شكل كه آب چشمه مورد نظر با لوله كشی به منبع بزرگی هدایت و آب مورد نیاز اهالی روستا از طریق لوله كشی از آن منبع به منازل تامین می شود . با وجود چشمه سارهای زیاد در روستا و صرف هزینه ها و انرژی زیاد هنوز هم اهالی روستا در فصول گرم سال (مخصوصاً   تابستان ) با كمبود آب مواجه هستند . برای مصارف كشاورزی هم از آب چشمه ها استفاده  نمی شود چون اكثر كاشت محصول روستائیان به صورت دیمی می باشد از طریق نزولات جوی تامین می گردداما برای استفاده روستائیان دو منبع آب وجود دارد :

1. منبع 84000 لیتر در روشنعلی محله

      2. منبع 42000 لیتر در بالا محله