تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - انواع حیوانات
روستای سرسبز غریب محله
دوشنبه 12 مرداد 1388

انواع حیوانات

دوشنبه 12 مرداد 1388

نوع مطلب :

انواع حیوانات وحشی منطقه:

پلنگ ، خرس ، گربه وحشی ، گرگ ، جوجه تیغی ( ارمنجی ) ، راسو ( عروسك ) ، گوزن ( مرال ) ، روباه ، شغال ، شوكا ، خوك و ....

انواع پرندگان منطقه:

داركوب ( دارتوكن) ، انواع جغد ، كبك ، اردك ( سیكا) ، كركس (لاشخور )، پرستو ( چلچه یا چلچلا ) قوش ( جول ) قرقاول ( تیرنگ ) ، زنبور خور ، دارخزك ، انواع پرندگان شكاری(  سنقر ، لاچین )

خزندگان و دوزیستان :

خزندگان اعم از ( لاك پشت ، مارمولك ، سوسمار و مار ) دوزیستان اعم از قورباغه ، سمندر ، وزغ ها و انواع ماهیان كوچك و رودخانه ای می باشد .