تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - ویژگیهای طبیعی
روستای سرسبز غریب محله
سه شنبه 6 مرداد 1388

ویژگیهای طبیعی

سه شنبه 6 مرداد 1388

نوع مطلب :

ویژگیهای طبیعی :

پوشش جنگلی این منطقه شامل جنگلهای انبوه ، نیمه انبوه ، تنك می باشد كه پراكندگی آنها عمدتاً در مناطق مرتفع ، دره ها و دامنه هاست . اسامی درختان و درختچه های موجود در منطقه     ( خود رو ) می توان به شمشاد ، افرا ، ملج ، بلوط ، راش ، ممرز ، توسكا ، سفید دار ( اسپه دار نام محلی آن ) ، انجیلی ، تله كا ، تمشك ، آلوچه وحشی ، ولیك ، ازگیل اشاره كرد . از گیاهان علفی و بوته ای نیز می توان به گل گاوزبان ، گل بنفشه ، بارهنگی ، خاكشیر ، كاسنی ، گل پر ( كلك پر نام محلی ) ، گل ختمی ، شاتره ، گزنه ، گل پامچال ، كنگر ، اقطی ( پیلم نام محلی ) ، سیاه تلو ( اسكلم نام محلی ) ، گوش فیل ( پمبول نام محلی ) اشاره كرد .