تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - آمار سطح زیر كشت محصولات زراعی روستای غریب محله
روستای سرسبز غریب محله
شنبه 31 مرداد 1388

آمار سطح زیر كشت محصولات زراعی روستای غریب محله

شنبه 31 مرداد 1388

نوع مطلب :

آمار سطح زیر كشت محصولات زراعی روستای غریب محله:(سال 85-84)

نوع محصول زمین               بر حسب هكتار

گندم                      7/163

سویا                      5/153

جو                        75

سیب زمینی                   7/2

برنج                      1          

عدس                       8/0 ( به هكتار نمی رسد 8000 متر می باشد )