تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - میر شكاری :
روستای سرسبز غریب محله
شنبه 31 مرداد 1388

میر شكاری :

شنبه 31 مرداد 1388

نوع مطلب :

میر شكاری هم یكی از منابع در آمد برای اهالی روستا به شمار می آید.

میرشكار كسی است كه از طرف روستائیان ( یا شورای محل ) برای حفاظت محصولات زراعی از دست حیوانات موذی برای مدت معین انتخاب می شوند .

 از گذشته تاكنون مردم روستا پس از اینكه كار کشت محصولات زراعی به اتمام رسید در مسجد یا منزل شورا جمعی می شوند و یك یا دو نفر یا بیشتر  ( بر حسب زمینهای روستا ) كه سابقه و مهارت در شكار دارند را انتخاب می كنند البته برای میرشكار حق و مزدی را هم در نظر می گیرند كه مقداری از آن را در ابتدای سال به صورت نقدی جهت تهیه وسایل مورد نیاز به میرشكار می دهند و مقدار دیگر را كه كه در حقیقت مزد اصلی است پس از برداشت محصول به میر شكار می دهند .