تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - مراحل توسعه تاریخی بافت فیزیكی روستا
روستای سرسبز غریب محله
سه شنبه 20 مرداد 1388

مراحل توسعه تاریخی بافت فیزیكی روستا

سه شنبه 20 مرداد 1388

نوع مطلب :

 از گذشته بافت فیزیكی روستا به دلیل اینكه طایفه های اولیه ساكن در این روستا اكثراً دامپرور بوده و در قسمتهای مرتعی شكل هر كدام قسمتی از زمین را به صورت بنه در اختیار داشتند به مرور زمان و افزایش تعداد افراد هر طایفه خانه های مسكونی شكل گرفت و محلات مختلف را به نام طایفه از همان ابتدا به صورت مجزا و تقسیم بندی كردند و مثال گروه قوم سوادكوهی ( بیشتر در قسمت بالای محله در روستا ) روشنعلی خلی و سعد ا... خلی     ( در میان محله در روستا ) حمزه علی خلی و سید محلی ( قسمت پایین محله روستا ) ساكن می باشند .در حال حاضر بیشترین جمعیت بانمایی از ساختمانهای قدیمی در میان محله  ( روشنعلی خلی ) و كمترین جمعیت در قسمت پایین محله ( حمزه علی خلی ) وجود دارند البته حمزه علی خلی ها از همان ابتدا طایفه شان گستردگی چندانی نداشت .